ALGEMENE HOUDING

Als club streven we naar het opleiden van spelers waarbij de volgende waarden centraal staan:

 • Positief en respectvol omgaan met je medespelers, trainer, afgevaardigden enz.
 • Je toont respect voor de scheidsrechters en tegenstander.
 • Je hebt vertrouwen in het proces op lange termijn en verkiest teamwork bovenop persoonlijk succes.
 • Een gezonde levensstijl nastreven . Alcoholconsumptie voor een training of wedstrijd is niet toegelaten en drugsgebruik is helemaal uit den boze.

TRAININGEN

Stiptheid?
Je bent stipt aanwezig op de trainingen : 5 minuten voor de start van de training ben je volledige klaar om de training aan te vatten

Afwezig?
De trainer wordt altijd zo snel mogelijk verwittigd zodat hiermee in de planning rekening kan gehouden worden.

Kleedkamers en sportzaal?

 • Je kleedt je om in de kleedkamers, niet in de zaal.
 • Als ploeg laat je de sportzaal en kleedkamers altijd proper achter, ook bij het spelen van wedstrijden op verplaatsing.

Respect?

 • Je toont respect voor de training van andere ploegen door hen niet te storen. Er wordt niet gedribbeld langs de zijlijn tot de training afgelopen is.
 • Als speler ga je respectvol om met het materiaal van de club of sportdienst. Bij vandalisme zijn de veroorzaakte kosten steeds ten laste van de spelers van de bewuste ploeg.

Kledij en veiligheid?

 • Als speler draag je aangepaste kledij en schoenen voor het beoefenen van de sport.
 • Je draagt geen uurwerk, halsketting of oorringen (etc.) tijdens de training of wedstrijd. Dit om contactblessures te vermijden.

WEDSTRIJDEN

 • Bij thuismatchen ben je minstens 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de zaal.
 • Bij verplaatsingen moet iedereen het vertrekuur stipt respecteren. Wij verzamelen altijd op de parking van de sporthal. Wie rechtstreeks gaat, waarschuwt altijd de coach of ploegverantwoordelijke.
 • Bij afwezigheid moet de trainer verwittigd worden, ten laatste de avond voor de wedstrijd, maar zo mogelijk nog vroeger.
 • De wedstrijduitrusting en opwarmingsshirt die door de club ter beschikking worden gesteld, moeten gedragen worden op alle wedstrijden, zowel thuis- als uitwedstrijden, zowel op officiële als niet officiële wedstrijden. Idem voor het gebruik van de sportzak. Bij verlies zijn de veroorzaakte kosten steeds ten laste van de spelers.
 • Als speler toon je respect voor de wedstrijduitrusting. Na de wedstrijd wordt deze geteld en teruggelegd in de voorziene mand.
 • Als speler dien je je te douchen, na iedere wedstrijd of training. (vanaf U14)

HOUDING TEGENOVER DE SCHEIDSRECHTERS

 • We verwachten een positieve ingesteldheid tegenover de scheidrechters.
 • Je geeft voor en na de wedstrijd een hand aan tegenspelers en scheidsrechters.
 • Bij een fout steek je altijd je hand op !
 • Er wordt geen rechtstreekse kritiek geleverd aan het adres van de scheidsrechters.
 • Bij kritiek op de scheidsrechters kan de jeugdverantwoordelijke beslissen om een sanctie af te spreken met de trainer.

ACTIVITEITEN CLUB

De club organiseert een aantal activiteiten waarop aanwezigheid van spelers en ouders wenselijk is. Motiveer je ouders en familie om maximaal aanwezig te zijn

BOETE TEN LASTE VAN DE SUPPORTERS

Als de supporter identificeerbaar is : boete ten laste van de supporter. Betaalt de betrokken supporter de boete niet, dan wordt minstens één jeugdspeler aan deze supporter gelinkt, geschorst tot betaling van de boete.

SANCTIES

 • Spelers die geen ingevulde medische fiche hebben, spelen geen enkele officiële wedstrijd mee.
 • Niet verwittigen van afwezigheid op training staat gelijk met een beperking van je speelkansen.
 • Het vergeten van de identiteitskaart heeft een directe boete van € 7,5 tot gevolg, ten laste van de betrokken speler.
 • Het oplopen van een technische fout tijdens een wedstrijd heeft tot gevolg:
  • Niet meer opgesteld worden voor de rest van de desbetreffende wedstrijd
  • Het arbitreren van drie matchen bij de U10 of U12 (vanaf U16).
   Vanaf de derde technische fout tijdens het seizoen wordt een extra sanctie opgelegd: de speler mag de volgende twee officiële wedstrijdweekends, geen wedstrijden spelen.
 • Het oplopen van een uitsluitingsfout tijdens een wedstrijd heeft tot gevolg dat de speler automatisch de volgende twee weekends niet wordt opgesteld, onafhankelijk van zijn schorsing door de tuchtraad West-Vlaanderen of VBL. Iedere wedstrijduitsluiting, scheidsrechtersverslag en het eventueel verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, alsook de daardoor veroorzaakte onkosten, die kunnen oplopen tot € 250. Enkel het jeugdbestuur kan hierop een uitzondering maken.
 • Voor drugs is er geen plaats in de club.
 • Elke andere inbreuk of onregelmatigheid die zich voordoet betreffende dit reglement, moet door de coach/afgevaardigden aan de jeugdverantwoordelijke worden gemeld. Na overleg tussen de jeugdvoorzitter, jeugdverantwoordelijke, trainer en afgevaardigde, worden de gepaste maatregelen in consensus genomen. Indien er geen consensus is, wordt de beslissing door het jeugdbestuur genomen.
 • De ouders, de betrokken trainers en de voorzitter van de club plus van de jeugd, worden steeds over elke sanctie ingelicht door de jeugdverantwoordelijke.

Voor het seizoen 2020-2021 zijn de verantwoordelijken:
Jeugdverantwoordelijke: Patrick Deleye
Sportief jeugdcoördinator: Pedro Decrock

basketieper.be maakt gebruik van cookies. Door op OK te klikken en verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van cookies.