CORONA RICHTLIJNEN COACHES

Training

 • Voor jeugdploegen wordt er verzameld 5 minuten voor de start van de training buiten onder de luifel van de nieuwe turnsporthal. Wacht daar tot de ploegen die voor jullie training hebben buiten gekomen zijn. Het wachten gebeurt per ploeg, sta dus niet samen met andere ploegen (elke ploeg vormt een apart bubbel).
 • Ga vervolgens samen met je team naar binnen. Zie er op toe dat iedereen bij het binnengaan van de sporthal zijn handen ontsmet aan de wasbakken buiten of aan de ontsmettingszuil in de inkom van de sporthal.
 • Eens iedereen zijn handen ontsmet zijn ga je rechtstreeks naar de turnzaal om de training te beginnen (gebruik van de kleedkamers is niet toegelaten voor jeugdploegen).
 • Voor seniorenploegen verzamelen de spelers en staf in de kleedkamer. De trainer kijkt wanneer de sportzaal waar de training ontruimd is door de vorige ploeg, en gaat dan samen met zijn ploeg naar de sportzaal. Zorg er voor dat iedereen zijn handen ontsmet heeft voor ze in de kleedkamer komen.
 • In de sporthal draagt iedereen een mondmasker (spelers en staf). Enkel tijdens de training zelf niet, en ook niet wanneer je neerzit in de cafetaria bent.
 • Zorg er bij de training voor dat de verschillende zaaldelen afgescheiden worden door de wanden, zo vermijden we dat de verschillende teams contact maken met elkaar.
 • Zorg er voor dat het trainingsmateriaal (de basketballen) ontsmet zijn voor en na gebruik. De club zal hiervoor het nodige materiaal voorzien: elke trainer zal een ontsmettingsproduct krijgen dat op de ballen kan gespoten worden, en breng deze mee naar de training.
 • Er zal ook handgel voorzien worden voor alle trainers: normaal moeten spelers hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en hebben ze ook hun eigen handgel mee, maar als het in specifieke situaties nodig zou zijn heb je zo als trainer ook altijd handgel ter beschikking.
 • Herhaal de basis hygiëne regels voor elke training en wedstrijd.
 • Zet je training stop 5 minuten voor tijd zodat je de ballen kan ontsmetten en de zaal kan ontruimen voordat de volgende training begint.
 • Bij jeugdploegen ga je als trainer samen met je ploeg naar buiten. Aangezien de volgende ploeg pas kan de sporthal binnenkomen eens jullie buiten zijn is het belangrijk dat je strikt de timing volgt (dus 5 minuten voor tijd stoppen zodat je zeker op het eind van de training buiten bent).
 • Er mag bij trainingen van jeugdploegen één familielid aanwezig zijn per speler. Indien aanwezig moet deze de training volgen vanop afstand (op de bovenverdieping), dus niet in de sportzaal zelf. Bij trainingen in Sporthal Minneplein zijn geen bezoekers toegelaten (aangezien daar geen ruimte is om op afstand de training te volgen).

Wedstrijden

 • In de sporthal draag je een mondmasker. Enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd zelf is dit niet verplicht, en ook niet wanneer je neerzit in de cafetaria bent.
 • Spelers en trainer wachten om het terrein te betreden voor een wedstrijd tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de wisselende teams wordt vermeden.
 • Bij de opwarming voor de wedstrijd worden maximaal 3 ballen per team gebruikt.
 • Vermijd als coach om te roepen tijdens de wedstrijd. Hoe 1,5m afstand van het veld tijdens de wedstrijd.
 • Vermijd onnodig fysiek contact (bijv. handshakes) tussen spelers, scheidsrechters en tafelofficials. Vervang het handen schudden na de wedstrijd door een kort applaus naar de tegenpartij, scheidsrechters en tafelofficials.
 • Volg op dat de ouders en spelers zich houden aan de opgelegde maatregelen. Indien dit niet het geval is spreek hen aan en vraag om hiermee rekening te houden. Indien bepaalde spelers, ouders of supporters weigeren om de richtlijnen te volgen neem dan contact op de aanwezige corona coördinator (bij wedstrijden) of met het CoronaSafe team van Basket SKT Ieper (coronasafe@basketieper.be).